ZKMiIB

Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej