Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 257/II-IM/2021

Uchwała nr 257/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski oraz komisji egzaminacyjnej z języka nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Marcinowi Jamonttowi

Pobierz plik (pdf, 149,96 kB)

Uchwała nr 256/II-IM/2021

Uchwała nr 256/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Marcinowi Jamonttowi

Pobierz plik (pdf, 151,29 kB)

Uchwała nr 255/II-IM/2021

Uchwała nr 255/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Marcinowi Jamonttowi

Pobierz plik (pdf, 168,53 kB)

Uchwała nr 254/II-IM/2021

Uchwała nr 254/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Macieja Pawełczyka

Pobierz plik (pdf, 164,62 kB)

Uchwała nr 253/II-IM/2021

Uchwała nr 253/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi

Pobierz plik (pdf, 137,26 kB)

Uchwała nr 252/II-IM/2021

Uchwała nr 252/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Pawłowi Walentemu Kraśniewskiemu

Pobierz plik (pdf, 128,02 kB)

Uchwała nr 251/II-IM/2021

Uchwała nr 251/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu dr. inż. Piotrowi Lichocie

Pobierz plik (pdf, 192,47 kB)

Uchwała nr 250/II-IM/2021

Uchwała nr 250/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inż. Wojciechowi Karpiukowi

Pobierz plik (pdf, 194,32 kB)

Uchwała nr 249/II-IM/2021

Uchwała nr 249/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich wszczętych po 30 września 2019 r. w dyscyplinie inżyniera mechaniczna

Pobierz plik (pdf, 163,99 kB)

Uchwała nr 248/II-IM/2021

Uchwała nr 248/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia listy rankingowej wniosków o stypendium dla nauczycieli akademickich z funduszu własnego uczelni zgłaszanych przez RND Inżynieria Mechaniczna w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 152,52 kB)

Uchwała nr 247/II-IM/2021

Uchwała nr 247/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad oceny wniosków o stypendium dla nauczycieli akademickich z funduszu własnego uczelni

Pobierz plik (pdf, 148,79 kB)

Uchwała nr 246/II-IM/2021

Uchwała nr 246/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr hab. inż. Macieja Zawiszy na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 131,43 kB)

Uchwała nr 245/II-IM/2021

Uchwała nr 245/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr hab. inż. Dmytro Samoilenko na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 131,95 kB)

Uchwała nr 244/II-IM/2021

Uchwała nr 244/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr hab. inż. Jerzego Mączaka na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 130,37 kB)

Uchwała nr 243/II-IM/2021

Uchwała nr 243/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr hab. inż. Arkadiusza Krajewskiego  na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 130,05 kB)

Uchwała nr 242/II-IM/2021

Uchwała nr 242/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia prof. dr hab. inż. Jerzego Banaszka na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 130,36 kB)

Uchwała nr 241/II-IM/2021

Uchwała nr 241/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Remera

Pobierz plik (pdf, 130,53 kB)

Uchwała nr 240/II-IM/2021

Uchwała nr 240/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktor Pani mgr inż. Idalii Magdalenie Jagodzińskiej

Pobierz plik (pdf, 164,76 kB)

Uchwała nr 239/II-IM/2021

Uchwała nr 239/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej oraz powołania składów przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Kisielewskiego

Pobierz plik (pdf, 146,66 kB)

Uchwała nr 238/II-IM/2021

Uchwała nr 238/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Kisielewskiego

Pobierz plik (pdf, 172,62 kB)

Uchwała nr 237/II-IM/2021

Uchwała nr 237/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Marty Nowak

Pobierz plik (pdf, 131,25 kB)

Uchwała nr 236/II-IM/2021

Uchwała nr 236/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Nowak

Pobierz plik (pdf, 132,52 kB)

Uchwała nr 235/II-IM/2021

Uchwała nr 235/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Piotrowi Nawrockiemu

Pobierz plik (pdf, 128,57 kB)

Uchwała nr 234/II-IM/2021

Uchwała nr 234/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Krzysztofowi Jankowskiemu

Pobierz plik (pdf, 130,83 kB)

Uchwała nr 233/II-IM/2021

Uchwała nr 233/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Mateuszowi Papisowi

Pobierz plik (pdf, 127,84 kB)