Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 182/II-IM/2021

Uchwała nr 182/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Kraśniewskiego

Pobierz plik (pdf, 146,08 kB)

Uchwała nr 181/II-IM/2021

Uchwała nr 181/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Kraśniewskiego

Pobierz plik (pdf, 171,21 kB)

Uchwała nr 180/II-IM/2021

Uchwała nr 180/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dymitra Osińskiego

Pobierz plik (pdf, 144,10 kB)

Uchwała nr 179/II-IM/2021

Uchwała nr 179/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dymitra Osińskiego

Pobierz plik (pdf, 173,51 kB)

Uchwała nr 178/II-IM/2021

Uchwała nr 178/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Papisa

Pobierz plik (pdf, 169,30 kB)

Uchwała nr 177/II-IM/2021

Uchwała nr 177/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Papisa

Pobierz plik (pdf, 170,69 kB)

Uchwała nr 176/II-IM/2021

Uchwała nr 176/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi

Pobierz plik (pdf, 168,28 kB)

Uchwała nr 175/II-IM/2021

Uchwała nr 175/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi

Pobierz plik (pdf, 170,11 kB)

Uchwała nr 174/II-IM/2021

Uchwała nr 174/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi 

Pobierz plik (pdf, 168,51 kB)

Uchwała nr 173/II-IM/2021

Uchwała nr 173/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Mahtab Afsari

Pobierz plik (pdf, 130,94 kB)

Uchwała nr 172/II-IM/2021

Uchwała nr 172/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Jarosławowi Pruszyńskiemu

Pobierz plik (pdf, 128,13 kB)

Uchwała nr 171/II-IM/2021

Uchwała nr 171/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  mgr. inż. Mateusza Żurawskiego

Pobierz plik (pdf, 128,46 kB)

Uchwała nr 170/II-IM/2021

Uchwała nr 170/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Jarosława Mańkowskiego

Pobierz plik (pdf, 126,24 kB)

Uchwała nr 169/II-IM/2021

Uchwała nr 169/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych dr. inż. Pawła Baja

Pobierz plik (pdf, 126,57 kB)

Uchwała nr 168/II-IM/2021

Uchwała nr 168/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych dr. inż. Łukasza Boruca

Pobierz plik (pdf, 127,16 kB)

Uchwała nr 167/II-IM/2021

Uchwała nr 167/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Agnieszki Kwiek

Pobierz plik (pdf, 126,92 kB)

Uchwała nr 166/II-IM/2021

Uchwała nr 166/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prof. dr. hab. inż. Zdobysława Goraja

Pobierz plik (pdf, 128,84 kB)

Uchwała nr 165/II-IM/2021

Uchwała nr 165/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Adamowi Mrowickiemu

Pobierz plik (pdf, 137,76 kB)

Uchwała nr 164/II-IM/2021

Uchwała nr 164/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. inż. Mariusza Papisa

Pobierz plik (pdf, 127,72 kB)

Uchwała nr 163/II-IM/2021

Uchwała nr 163/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Konrada Kozaczuka

Pobierz plik (pdf, 142,28 kB)

Uchwała nr 162/II-IM/2021

Uchwała nr 162/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Konrada Kozaczuka

Pobierz plik (pdf, 167,59 kB)

Uchwała nr 161/II-IM/2021

Uchwała nr 161/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętym na wniosek Pana dr. inż. Piotra Lichoty

Pobierz plik (pdf, 131,16 kB)

Uchwała nr 160/II-IM/2021

Uchwała nr 160/II-IM/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętym na wniosek Pana dr. inż. Sebastiana Bombińskiego

Pobierz plik (pdf, 133,18 kB)

Uchwała nr 159/II-IM/2021

Uchwała nr 159/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na granty międzywydziałowe RND IM dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające wnioskowanie o projekty badawcze lub rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna”

Pobierz plik (pdf, 285,06 kB)

Uchwała nr 158/II-IM/2021

Uchwała nr 158/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna”

Pobierz plik (pdf, 179,72 kB)