Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 232/II-IM/2021

Uchwała nr 232/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Mariuszowi Jacewiczowi

Pobierz plik (pdf, 128,10 kB)

Uchwała nr 231/II-IM/2021

Uchwała nr 231/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Zofii Lorenc

Pobierz plik (pdf, 129,76 kB)

Uchwała nr 230/II-IM/2021

Uchwała nr 230/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marty Mikuły-Zdańkowskiej

Pobierz plik (pdf, 161,32 kB)

Uchwała nr 229/II-IM/2021

Uchwała nr 229/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Marcie Mikule-Zdańkowskiej

Pobierz plik (pdf, 128,53 kB)

Uchwała nr 228/II-IM/2021

Uchwała nr 228/II-IM/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w składzie komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inż. Sebastianowi Bombińskiemu

Pobierz plik (pdf, 166,82 kB)

Uchwała nr 227/II-IM/2021

Uchwała nr 227/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Michała Makowskiego

Pobierz plik (pdf, 130,98 kB)

Uchwała nr 226/II-IM/2021

Uchwała nr 226/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Gruszczyńskiemu

Pobierz plik (pdf, 163,77 kB)

Uchwała nr 225/II-IM/2021

Uchwała nr 225/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 5/IX/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Janowi Michnie

Pobierz plik (pdf, 171,88 kB)

Uchwała nr 224/II-IM/2021

Uchwała nr 224/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej i wyznaczenia nowego egzaminatora z przedmiotu z dyscyplinie podstawowej budowa i eksploatacja maszyn w przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Szymańskiego

Pobierz plik (pdf, 136,41 kB)

Uchwała nr 223/II-IM/2021

Uchwała nr 223/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Konrada Oleksińskiego

Pobierz plik (pdf, 136,25 kB)

Uchwała nr 222/II-IM/2021

Uchwała nr 222/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi

Pobierz plik (pdf, 131,40 kB)

Uchwała nr 221/II-IM/2021

Uchwała nr 221/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Adama Antczaka

Pobierz plik (pdf, 144,30 kB)

Uchwała nr 220/II-IM/2021

Uchwała nr 220/II-IM/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Adama Antczaka

Pobierz plik (pdf, 171,79 kB)

Uchwała nr 219/II-IM/2021

Uchwała nr 219/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego (dawny Wydział Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 134,03 kB)

Uchwała nr 218/II-IM/2021

Uchwała nr 218/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Michała Fotka

Pobierz plik (pdf, 129,84 kB)

Uchwała nr 217/II-IM/2021

Uchwała nr 217/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Karola Boguckiego

Pobierz plik (pdf, 129,90 kB)

Uchwała nr 216/II-IM/2021

Uchwała nr 216/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Łukasza Gołębiewskiego

Pobierz plik (pdf, 130,42 kB)

Uchwała nr 215/II-IM/2021

Uchwała nr 215/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Dominika Rodaka

Pobierz plik (pdf, 130,05 kB)

Uchwała nr 214/II-IM/2021

Uchwała nr 214/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Krzysztofa Marchlewskiego

Pobierz plik (pdf, 132,05 kB)

Uchwała nr 213/II-IM/2021

Uchwała nr 213/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Jarosława Mańkowskiego

Pobierz plik (pdf, 129,64 kB)

Uchwała nr 212/II-IM/2021

Uchwała nr 212/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Dariusza Jarząbka

Pobierz plik (pdf, 129,17 kB)

Uchwała nr 211/II-IM/2021

Uchwała nr 211/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Przemysława Kubiaka

Pobierz plik (pdf, 131,48 kB)

Uchwała nr 210/II-IM/2021

Uchwała nr 210/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prof. dr. hab. inż. Mateusza Turkowskiego

Pobierz plik (pdf, 131,00 kB)

Uchwała nr 209/II-IM/2021

Uchwała nr 209/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, wyrażenia zgody na zmianę egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Nowak

Pobierz plik (pdf, 144,62 kB)

Uchwała nr 208/II-IM/2021

Uchwała nr 208/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Nowak

Pobierz plik (pdf, 168,42 kB)