Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 107/II-IM/2021

Uchwała nr 107/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu prof. dr. hab. inż. Krzysztof Sibilski, dr. inż. Maciej Lasek, dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz, dr. inż. Michał Grabowski

Pobierz plik (pdf, 393,61 kB)

Uchwała nr 106/II-IM/2021

Uchwała nr 106/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu dr. hab. inż. Janusz Piechna, prof. uczelni, dr. inż. Przemysław Bibik, mgr inż. Michał Remer, mgr inż. Krzysztof Kurec

Pobierz plik (pdf, 391,86 kB)

Uchwała nr 105/II-IM/2021

Uchwała nr 105/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu prof. dr. hab. inż. Janusz Frączek, dr. hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni, dr. hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni, dr. inż. Marcin Pękal, mgr inż. Paweł Maciąg, mgr inż. Maciej Pawełczyk, mgr inż. Natalia Strawa

Pobierz plik (pdf, 447,52 kB)

Uchwała nr 104/II-IM/2021

Uchwała nr 104/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Marcinowi Pękalowi

Pobierz plik (pdf, 367,68 kB)

Uchwała nr 103/II-IM/2021

Uchwała nr 103/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Pawłowi Mazuro

Pobierz plik (pdf, 346,29 kB)

Uchwała nr 102/II-IM/2021

Uchwała nr 102/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Łukaszowi Kapuście

Pobierz plik (pdf, 334,66 kB)

Uchwała nr 101/II-IM/2021

Uchwała nr 101/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Arturowi Rusowiczowi

Pobierz plik (pdf, 355,93 kB)

Uchwała nr 100/II-IM/2021

Uchwała nr 100/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Krzysztofowi Rogowskiemu

Pobierz plik (pdf, 367,22 kB)

Uchwała nr 99/II-IM/2021

Uchwała nr 99/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Mariusza Magiera

Pobierz plik (pdf, 357,17 kB)

Uchwała nr 98/II-IM/2021

Uchwała nr 98/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Sławomira Kubackiego

Pobierz plik (pdf, 363,40 kB)

Uchwała nr 97/II-IM/2021

Uchwała nr 97/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Adama Dacko

Pobierz plik (pdf, 359,18 kB)

Uchwała nr 96/II-IM/2021

Uchwała nr 96/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Macieja Jaworskiego

Pobierz plik (pdf, 358,86 kB)

Uchwała nr 95/II-IM/2021

Uchwała nr 95/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna mgr. inż. Konrada Oleksińskiego

Pobierz plik (pdf, 406,10 kB)

Uchwała nr 94/II-IM/2021

Uchwała nr 94/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Pawełczykowi

Pobierz plik (pdf, 367,75 kB)

Uchwała nr 93/II-IM/2021

Uchwała nr 93/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Zofii Lorenc

Pobierz plik (pdf, 713,30 kB)

Uchwała nr 92/II-IM/2021

Uchwała nr 92/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Zofii Lorenc

Pobierz plik (pdf, 399,27 kB)

Uchwała nr 91/II-IM/2021

Uchwała nr 91/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Andrzeja Stwory

Pobierz plik (pdf, 327,63 kB)

Uchwała nr 90/II-IM/2021

Uchwała nr 90/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Andrzejowi Stworze

Pobierz plik (pdf, 343,72 kB)

Uchwała nr 89/II-IM/2021

Uchwała nr 89/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Anny Mackojć

Pobierz plik (pdf, 353,39 kB)

Uchwała nr 88/II-IM/2021

Uchwała nr 88/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych mgr. inż. Stanisława Pawlaka

Pobierz plik (pdf, 349,52 kB)

Uchwała nr 87/II-IM/2021

Uchwała nr 87/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych mgr. inż. Szymona Kowalika

Pobierz plik (pdf, 329,89 kB)

Uchwała nr 86/II-IM/2021

Uchwała nr 86/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Maksymiliana Sienkiewicza

Pobierz plik (pdf, 364,02 kB)

Uchwała nr 85/II-IM/2021

Uchwała nr 85/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Mariusza Jacewicza

Pobierz plik (pdf, 359,48 kB)

Uchwała nr 84/II-IM/2021

Uchwała nr 84/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Nikesh

Pobierz plik (pdf, 339,89 kB)

Uchwała nr 83/II-IM/2021

Uchwała nr 83/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Macieja Szudarka

Pobierz plik (pdf, 358,50 kB)