Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 132/II-IM/2021

Uchwała nr 132/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Nawrockiego

Pobierz plik (pdf, 138,90 kB)

Uchwała nr 131/II-IM/2021

Uchwała nr 131/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Nawrockiego

Pobierz plik (pdf, 170,55 kB)

Uchwała nr 130/II-IM/2021

Uchwała nr 130/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego

Pobierz plik (pdf, 141,48 kB)

Uchwała nr 129/II-IM/2021

Uchwała nr 129/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego

Pobierz plik (pdf, 171,20 kB)

Uchwała nr 128/II-IM/2021

Uchwała nr 128/II-IM/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Andrzejowi Stworze

Pobierz plik (pdf, 125,94 kB)

Uchwała nr 127/II-IM/2021

Uchwała nr 127/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu w składzie dr. hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni, dr. inż. Marian Trafczyński, dr. inż. Sławomir Alabrudziński, dr. inż. Robert Grabarczyk, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Urbaniec, dr. hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni, dr. inż. Przemysław Trzciński, dr. inż. Witold Suchecki, dr inż. Sandra Storczyk, mgr inż. Piotr Kisielewski

Pobierz plik (pdf, 476,98 kB)

Uchwała nr 126/II-IM/2021

Uchwała nr 126/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Mariuszowi Szrederowi

Pobierz plik (pdf, 363,64 kB)

Uchwała nr 125/II-IM/2021

Uchwała nr 125/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Mariuszowi Sarniakowi

Pobierz plik (pdf, 366,69 kB)

Uchwała nr 124/II-IM/2021

Uchwała nr 124/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Urbańcowi

Pobierz plik (pdf, 349,14 kB)

Uchwała nr 123/II-IM/2021

Uchwała nr 123/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu w składzie dr. hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni, dr. inż. Piotr Bartkowski, dr. inż. Bogumił Chiliński, mgr inż. Paweł Chodkiewicz, mgr inż. Anna Mackojć, mgr inż. Dominik Rodak, mgr inż. Mateusz Żurawski

Pobierz plik (pdf, 435,20 kB)

Uchwała nr 122/II-IM/2021

Uchwała nr 122/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Janowi Freundlichowi

Pobierz plik (pdf, 358,80 kB)

Uchwała nr 121/II-IM/2021

Uchwała nr 121/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu w składzie prof. dr. hab. inż. Andrzej Reński, dr. inż. Tomasz Mirosław, dr. inż. Hubert Sar, mgr inż. Mateusz Brukalski, mgr inż. Janusz Pokorski, mgr inż. Jakub Deda, mgr inż. Michał Abramowski

Pobierz plik (pdf, 436,79 kB)

Uchwała nr 120/II-IM/2021

Uchwała nr 120/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Piotrowi Żachowi, prof. uczelni

Pobierz plik (pdf, 406,71 kB)

Uchwała nr 119/II-IM/2021

Uchwała nr 119/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu prof. dr. hab. inż. Mateusz Turkowski, dr. inż. Maciej Szudarek, mgr inż. Artur Szczecki

Pobierz plik (pdf, 385,66 kB)

Uchwała nr 118/II-IM/2021

Uchwała nr 118/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dla zespołu prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk, dr. inż. Michał Nowicki, dr. inż. Paweł Nowak, dr. inż. Piotr Gazda, dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska, prof. dr. hab. inż. Adam Bieńkowski, dr. Mika Malinen, mgr inż. Tomasz Charubin, dr. Peter Raback, dr. Andriy Marusenkov, dr. Anton Nosenko, dr. Vasyl Kyrylchuk

Pobierz plik (pdf, 476,60 kB)

Uchwała nr 117/II-IM/2021

Uchwała nr 117/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Marcinowi Michałowskiemu

Pobierz plik (pdf, 364,11 kB)

Uchwała nr 116/II-IM/2021

Uchwała nr 116/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Maciejowi Szudarkowi

Pobierz plik (pdf, 363,75 kB)

Uchwała nr 115/II-IM/2021

Uchwała nr 115/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Piotrowi Gaździe

Pobierz plik (pdf, 364,23 kB)

Uchwała nr 114/II-IM/2021

Uchwała nr 114/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Michałowi Nowickiemu

Pobierz plik (pdf, 377,79 kB)

Uchwała nr 113/II-IM/2021

Uchwała nr 113/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Zbigniewowi Wrzesińskiemu

Pobierz plik (pdf, 348,52 kB)

Uchwała nr 112/II-IM/2021

Uchwała nr 112/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr inż. Marcie Gajadhur

Pobierz plik (pdf, 344,33 kB)

Uchwała nr 111/II-IM/2021

Uchwała nr 111/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Joannie Radziejewskiej, prof. uczelni

Pobierz plik (pdf, 358,65 kB)

Uchwała nr 110/II-IM/2021

Uchwała nr 110/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Jackowi Bajkowskiemu

Pobierz plik (pdf, 348,19 kB)

Uchwała nr 109/II-IM/2021

Uchwała nr 109/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. inż. Mariuszowi Tryznowskiemu

Pobierz plik (pdf, 355,18 kB)

Uchwała nr 108/II-IM/2021

Uchwała nr 108/II-IM/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody naukowej Rektora PW dr. hab. inż. Aldonie Kluczek

Pobierz plik (pdf, 367,50 kB)