Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 207/II-IM/2021

Uchwała nr 207/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Szeląga

Pobierz plik (pdf, 144,29 kB)

Uchwała nr 206/II-IM/2021

Uchwała nr 206/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Szeląga

Pobierz plik (pdf, 168,73 kB)

Uchwała nr 205/II-IM/2021

Uchwała nr 205/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Jaworskiego

Pobierz plik (pdf, 145,57 kB)

Uchwała nr 204/II-IM/2021

Uchwała nr 204/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr. inż. Piotra Jaworskiego

Pobierz plik (pdf, 171,16 kB)

Uchwała nr 203/II-IM/2021

Uchwała nr 203/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Markowi Krzywobłockiemu

Pobierz plik (pdf, 129,07 kB)

Uchwała nr 202/II-IM/2021

Uchwała nr 202/II-IM/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr. inż. Pawłowi Jonakowi 

Pobierz plik (pdf, 128,28 kB)

Uchwała nr 201/II-IM/2021

Uchwała nr 201/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w ocenie okresowej nauczycieli akademickich

Pobierz plik (pdf, 154,48 kB)

Uchwała nr 200/II-IM/2021

Uchwała nr 200/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prof. dr. hab. inż. Tomasza Krzyżyńskiego

Pobierz plik (pdf, 131,54 kB)

Uchwała nr 199/II-IM/2021

Uchwała nr 199/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Przemysława Narowskiego

Pobierz plik (pdf, 143,44 kB)

Uchwała nr 198/II-IM/2021

Uchwała nr 198/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr. inż. Przemysława Narowskiego

Pobierz plik (pdf, 175,79 kB)

Uchwała nr 197/II-IM/2021

Uchwała nr 197/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Yunuhen Hernandez Rodriguez

Pobierz plik (pdf, 148,44 kB)

Uchwała nr 196/II-IM/2021

Uchwała nr 196/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr. Yunuhen Hernandez Rodriguez

Pobierz plik (pdf, 182,13 kB)

Uchwała nr 195/II-IM/2021

Uchwała nr 195/II-IM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu dr inż. Krzysztofowi Rogowskiemu

Pobierz plik (pdf, 200,38 kB)

Uchwała nr 194/II-IM/2021

Uchwała nr 194/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Krzysztofa Bogodzińskiego

Pobierz plik (pdf, 131,96 kB)

Uchwała nr 193/II-IM/2021

Uchwała nr 193/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr inż. Macieja Kachniarza

Pobierz plik (pdf, 129,71 kB)

Uchwała nr 192/II-IM/2021

Uchwała nr 192/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr inż. Arkadiusza Kwaśniewskiego

Pobierz plik (pdf, 129,22 kB)

Uchwała nr 191/II-IM/2021

Uchwała nr 191/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr inż. Marty Rępalskiej

Pobierz plik (pdf, 128,96 kB)

Uchwała nr 190/II-IM/2021

Uchwała nr 190/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Michała Makowskiego

Pobierz plik (pdf, 128,73 kB)

Uchwała nr 189/II-IM/2021

Uchwała nr 189/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prof. dr. hab. inż. Adama Bieńkowskiego

Pobierz plik (pdf, 132,16 kB)

Uchwała nr 188/II-IM/2021

Uchwała nr 188/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prof. dr. hab. inż. Mieczysława Poniewskiego

Pobierz plik (pdf, 131,16 kB)

Uchwała nr 187/II-IM/2021

Uchwała nr 187/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Krzywobłockiego

Pobierz plik (pdf, 133,78 kB)

Uchwała nr 186/II-IM/2021

Uchwała nr 186/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. inż. Piotra Siekańskiego

Pobierz plik (pdf, 131,29 kB)

Uchwała nr 185/II-IM/2021

Uchwała nr 185/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. inż. Piotra Jaworskiego

Pobierz plik (pdf, 134,06 kB)

Uchwała nr 184/II-IM/2021

Uchwała nr 184/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pana mgr. inż. Jakuba Lorenckiego

Pobierz plik (pdf, 136,25 kB)

Uchwała nr 183/II-IM/2021

Uchwała nr 183/II-IM/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Przemysławowi Paszkiewiczowi

Pobierz plik (pdf, 142,51 kB)