Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 32/II-IM/2020

Uchwała nr 32/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Varul Agarwal

Pobierz plik (pdf, 341,76 kB)

Uchwała nr 31/II-IM/2020

Uchwała nr 31/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Arturowi Abratańskiemu

Pobierz plik (pdf, 342,69 kB)

Uchwała nr 30/II-IM/2020

Uchwała nr 30/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr. inż. Katarzynie Stańko-Pająk

Pobierz plik (pdf, 346,00 kB)

Uchwała nr 29/II-IM/2020

Uchwała nr 29/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Radosławowi Nawrockiemu

Pobierz plik (pdf, 362,08 kB)

Uchwała nr 28/II-IM/2020

Uchwała nr 28/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Szymonowi Madziara

Pobierz plik (pdf, 346,26 kB)

Uchwała nr 27/II-IM/2020

Uchwała nr 27/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr. inż. Beacie Lewandowskiej

Pobierz plik (pdf, 363,78 kB)

Uchwała nr 26/II-IM/2020

Uchwała nr 26/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Michałowi Kwietniewskiemu

Pobierz plik (pdf, 389,82 kB)

Uchwała nr 25/II-IM/2020

Uchwała nr 25/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Danielowi Krawczykowi

Pobierz plik (pdf, 360,95 kB)

Uchwała nr 24/II-IM/2020

Uchwała nr 24/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Jackowi Stanisławowi Kosiecowi

Pobierz plik (pdf, 365,15 kB)

Uchwała nr 23/II-IM/2020

Uchwała nr 23/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Przemysławowi Klikowi

Pobierz plik (pdf, 364,47 kB)

Uchwała nr 22/II-IM/2020

Uchwała nr 22/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Sebastianowi Jarosińskiemu

Pobierz plik (pdf, 362,67 kB)

Uchwała nr 21/II-IM/2020

Uchwała nr 21/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Karolowi Formowiczowi

Pobierz plik (pdf, 363,80 kB)

Uchwała nr 20/II-IM/2020

Uchwała nr 20/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Bartoszowi Drosiowi

Pobierz plik (pdf, 363,50 kB)

Uchwała nr 19/II-IM/2020

Uchwała nr 19/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Pawłowi Ciechanowiczowi

Pobierz plik (pdf, 364,75 kB)

Uchwała nr 18/II-IM/2020

Uchwała nr 18/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Abramowskiego

Pobierz plik (pdf, 357,75 kB)

Uchwała nr 17/II-IM/2020

Uchwała nr 17/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Mahtab Afsari (wersja poprawiona)

Pobierz plik (pdf, 674,15 kB)

Uchwała nr 16/II-IM/2020

Uchwała nr 16/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mahtab Afsari

Pobierz plik (pdf, 444,79 kB)

Uchwała nr 15/II-IM/2020

Uchwała nr 15/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Panu dr. inż. Jarosławowi Seńko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Pobierz plik (pdf, 1,10 MB)

Uchwała nr 14/II-IM/2020

Uchwała nr 14/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Panu dr. inż. Janowi Freundlichowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Pobierz plik (pdf, 978,34 kB)

Uchwała nr 13/II-IM/2020

Uchwała nr 13/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Panu dr. Michałowi Gierlikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Pobierz plik (pdf, 956,10 kB)

Uchwała nr 12/II-IM/2020

Uchwała nr 12/II-IM/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz

Pobierz plik (pdf, 352,58 kB)

Uchwała nr 11/II-IM/2020

Uchwała nr 11/II-IM/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Pawła Nowaka

Pobierz plik (pdf, 345,91 kB)

Uchwała nr 10/II-IM/2020

Uchwała nr 10/II-IM/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba Lorenckiego

Pobierz plik (pdf, 332,70 kB)

Uchwała nr 9/II-IM/2020

Uchwała nr 9/II-IM/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Sobczaka

Pobierz plik (pdf, 386,65 kB)

Uchwała nr 8/II-IM/2020

Uchwała nr 8/II-IM/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Postępowań Doktorskich Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Pobierz plik (pdf, 538,23 kB)