Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 57/II-IM/2021

Uchwała nr 57/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Witolda Klimczyka

Pobierz plik (pdf, 332,74 kB)

Uchwała nr 56/II-IM/2021

Uchwała nr 56/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr inż. Witoldowi Klimczykowi

Pobierz plik (pdf, 326,03 kB)

Uchwała nr 55/II-IM/2021

Uchwała nr 55/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Macieja Szudarka

Pobierz plik (pdf, 318,09 kB)

Uchwała nr 54/II-IM/2021

Uchwała nr 54/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr inż. Maciejowi Szudarkowi

Pobierz plik (pdf, 347,74 kB)

Uchwała nr 53/II-IM/2021

Uchwała nr 53/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Roberta Pietrzaka

Pobierz plik (pdf, 343,83 kB)

Uchwała nr 52/II-IM/2021

Uchwała nr 52/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Panu mgr inż. Robertowi Pietrzakowi

Pobierz plik (pdf, 346,43 kB)

Uchwała nr 51/II-IM/2021

Uchwała nr 51/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętym na wniosek Pana dra inż. Krzysztofa Rogowskiego

Pobierz plik (pdf, 496,88 kB)

Uchwała nr 50/II-IM/2020

Uchwała nr 50/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Pawła Borkowskiego

Pobierz plik (pdf, 341,80 kB)

Uchwała nr 49/II-IM/2020

Uchwała nr 49/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Mariusza Salwina

Pobierz plik (pdf, 354,08 kB)

Uchwała nr 48/II-IM/2020

Uchwała nr 48/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Michała Baranowskiego

Pobierz plik (pdf, 333,92 kB)

Uchwała nr 47/II-IM/2020

Uchwała nr 47/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Mirosława Nejmana

Pobierz plik (pdf, 356,04 kB)

Uchwała nr 46/II-IM/2020

Uchwała nr 46/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Aldony Kluczek

Pobierz plik (pdf, 363,08 kB)

Uchwała nr 45/II-IM/2020

Uchwała nr 45/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Łukasza Klotza

Pobierz plik (pdf, 358,13 kB)

Uchwała nr 44/II-IM/2020

Uchwała nr 44/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania powołania na funkcję kierowniczą w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 290,52 kB)

Uchwała nr 43/II-IM/2020

Uchwała nr 43/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Jakubowi Trosce

Pobierz plik (pdf, 361,03 kB)

Uchwała nr 42/II-IM/2020

Uchwała nr 42/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Saman Rahmani

Pobierz plik (pdf, 363,78 kB)

Uchwała nr 41/II-IM/2020

Uchwała nr 41/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Adrianowi Parzybutowi

Pobierz plik (pdf, 343,30 kB)

Uchwała nr 40/II-IM/2020

Uchwała nr 40/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Oskarowi Olszewskiemu

Pobierz plik (pdf, 349,56 kB)

Uchwała nr 39/II-IM/2020

Uchwała nr 39/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Dariuszowi Olczakowi

Pobierz plik (pdf, 342,76 kB)

Uchwała nr 38/II-IM/2020

Uchwała nr 38/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Błażejowi Marciniakowi

Pobierz plik (pdf, 363,66 kB)

Uchwała nr 37/II-IM/2020

Uchwała nr 37/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Juan Felipe Gutierrez Baena

Pobierz plik (pdf, 364,17 kB)

Uchwała nr 36/II-IM/2020

Uchwała nr 36/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Rafalowi Frąckowiakowi

Pobierz plik (pdf, 363,73 kB)

Uchwała nr 35/II-IM/2020

Uchwała nr 35/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Filipowiczowi

Pobierz plik (pdf, 363,76 kB)

Uchwała nr 34/II-IM/2020

Uchwała nr 34/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr. inż. Pameli Bugała

Pobierz plik (pdf, 389,56 kB)

Uchwała nr 33/II-IM/2020

Uchwała nr 33/II-IM/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Szymonowi Bańkowskiemu

Pobierz plik (pdf, 364,79 kB)