Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 82/II-IM/2021

Uchwała nr 82/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Grzegorza Ilewicza

Pobierz plik (pdf, 334,94 kB)

Uchwała nr 81/II-IM/2021

Uchwała nr 81/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. hab. inż. Dariusza Więckowskiego

Pobierz plik (pdf, 360,82 kB)

Uchwała nr 80/II-IM/2021

Uchwała nr 80/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr inż. Katarzynie Stańko-Pająk

Pobierz plik (pdf, 376,50 kB)

Uchwała nr 79/II-IM/2021

Uchwała nr 79/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Łukaszowi Rówieniczowi

Pobierz plik (pdf, 346,74 kB)

Uchwała nr 78/II-IM/2021

Uchwała nr 78/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie
doktorskim mgr. inż. Marka Krzywobłockiego

Pobierz plik (pdf, 622,09 kB)

Uchwała nr 77/II-IM/2021

Uchwała nr 77/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Krzywobłockiego

Pobierz plik (pdf, 392,49 kB)

Uchwała nr 76/II-IM/2021

Uchwała nr 76/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie
doktorskim mgr inż. Marty Mikuły-Zdańkowskiej

Pobierz plik (pdf, 679,33 kB)

Uchwała nr 75/II-IM/2021

Uchwała nr 75/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Mikuły-Zdańkowskiej

Pobierz plik (pdf, 415,38 kB)

Uchwała nr 74/II-IM/2021

Uchwała nr 74/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Zuzanny Kunickiej-Kowalskiej

Pobierz plik (pdf, 343,15 kB)

Uchwała nr 73/II-IM/2021

Uchwała nr 73/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Zuzannie Kunickiej-Kowalskiej

Pobierz plik (pdf, 314,82 kB)

Uchwała nr 72/II-IM/2021

Uchwała nr 72/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Edycie Roli

Pobierz plik (pdf, 308,87 kB)

Uchwała nr 71/II-IM/2021

Uchwała nr 71/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętego na wniosek Pana dr. inż. Piotra Lichoty

Pobierz plik (pdf, 391,78 kB)

Uchwała nr 70/II-IM/2021

Uchwała nr 70/II-IM/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętego na wniosek Pana dr. inż. Sebastiana Bombińskiego

Pobierz plik (pdf, 396,90 kB)

Uchwała nr 69/II-IM/2021

Uchwała nr 69/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia listy rankingowej wniosków o stypendium dla nauczycieli akademickich z funduszu własnego uczelni zgłaszanych przez RND Inżynieria Mechaniczna

Pobierz plik (pdf, 720,67 kB)

Uchwała nr 68/II-IM/2021

Uchwała nr 68/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad oceny wniosków o stypendium dla nauczycieli akademickich z funduszu własnego uczelni w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 757,96 kB)

Uchwała nr 67/II-IM/2021

Uchwała nr 67/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Dominika Rodaka

Pobierz plik (pdf, 356,41 kB)

Uchwała nr 66/II-IM/2021

Uchwała nr 66/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Jerzego Rapcewicza

Pobierz plik (pdf, 356,92 kB)

Uchwała nr 65/II-IM/2021

Uchwała nr 65/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr inż. Hanny Sadłowskiej

Pobierz plik (pdf, 359,75 kB)

Uchwała nr 64/II-IM/2021

Uchwała nr 64/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Marcina Kowalskiego

Pobierz plik (pdf, 356,98 kB)

Uchwała nr 63/II-IM/2021

Uchwała nr 63/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania kandydata na członka Komisji Konkursowej z ramienia dyscypliny Inżynieria Mechaniczna w konkursie na projekty badawcze Beyond POB ogloszonym w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 359,37 kB)

Uchwała nr 62/II-IM/2021

Uchwała nr 62/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr inż. Marka Krzywobłockiego

Pobierz plik (pdf, 368,98 kB)

Uchwała nr 61/II-IM/2021

Uchwała nr 61/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Jonaka

Pobierz plik (pdf, 784,91 kB)

Uchwała nr 60/II-IM/2021

Uchwała nr 60/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Jonaka

Pobierz plik (pdf, 439,47 kB)

Uchwała nr 59/II-IM/2021

Uchwała nr 59/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Strzałkowskiej

Pobierz plik (pdf, 350,01 kB)

Uchwała nr 58/II-IM/2021

Uchwała nr 58/II-IM/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pani mgr inż. Katarzynie Strzałkowskiej

Pobierz plik (pdf, 347,17 kB)